شناسایی نیازهای فناورانه

خدمات شناسایی نیاز فناورانه

نیاز فناورانه به این معنی است که نیاز های واحد های صنعتی در هریک از زمینه های : نیازهای مربوط به تکنولوژی های جدید ، یا فرایند های جدید در بروز پدید آوری محصول یا قطعه ،یا نیاز های مربوط به تغییر مکانیزم عملکرد دستگاهها به منظور بهبود عملکرد و با در نظرگرفتن معیار های کیفی و اقتصادی ، در ابتدا شناسایی و متعاقب آن مستند سازی و به مراجع علمی دانشگاهی ویا تامین کننده اعلام ودر جهت رفع آن اقدام گردد.

فرابند درخواست نیاز های فناورانه عمدتا به دلایل اصلی زیر ازسوی واحد های صنعتی صورت می گیرد :

 • امکان دستیابی به تکنولوژی و فرایند های جدید ساخت محصول از جهت سرعت ، کیفیت
 • دستیابی به یک فناوری جدید فنی و مهندسی
 • تامین نیازهای تکنولوژیکی و اصلاحات فنی بر روی ماشین آلات به منظور بهبود کیفیت و یا افزایش راندمان
 • امکان تنوع در تولید محصول و اعمال تغییرات جدید
 • بررسی و امکان حذف فرایند های اضافه بمنظور ایجاد سرعت در تولید و ارتفاء راندمان
 • تعییر در روش تولید
 • نیاز های فناورانه پس از تشخیص لازم است طبق قالب مشخصی مستند سازی شده و در اختیار عرضه کننده قرار گیرد.

شرکت بهبود پژوهان سبز عامل فناوری ونماینده سازمان صتایع کوچک در استان گلستان بوده و در این راستا آماده ارائه خدمات می باشد.
نمونه نیازهای فناوری های شناسایی شده به شرح ذیل می باشد:

 • ارتقاء کیفیت وجلوگیری از افت شدید رطوبت در مرحله خنک سازی مواد اولیه در کارخانجات خوراک دام وطیور
 • فناوری امکان مانیتورینگ خودکار پارامترهای کیفی در خط تولید فراورده کودی خون دام
 • ارتقاءفناوری در بازیافت خون حاصل از کشتارگاههای دامی
 • فناوری های مورد نیاز جهت انجام همزمان آزمون های تخصصی پایداری برش و تبخیردر آزمایشگاه واحد های تولید کننده روغن های موتور
 • ارتقاء کیفیت وجلوگیری از افت شدید رطوبت در مرحله خنک سازی مواد اولیه در کارخانجات خوراک دام وطیور
 • حذف فرایند تینت در تولید رنگ
 • تولید روغن ترانسفورماتور در سیستم های الکتریکی

لذا از واحدهای صنعتی نیازمند به تغییر و دستیابی به فناوری ها و تکنولوژی های جدید درخواست می گردد که با این شرکت نماس حاصل نمایند .