نرم افزار نگهداری و تعمیرات راهوان

نرم افزار نگهداری و تعمیرات راهوان

به منظور حصول اطمينان از آماده بكار بودن دستگاها و تجهيزات بايد نگهداري و تعمير به طور منظم و سیستماتیک و برنامه ریزی شده صورت گيرد و اين نگهداري و تعمير بايد در ارتباط با نياز ها و برنامه هاي توليدي به گونه اي دقيق برنامه ريزي و ثبت شود که امکان تحلیل و بررسی فراهم گردد. در همین راستا به منظور سرعت ،کیفیت و ثبت عملیات نگهداری و تعمیرات از نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه استفاده می شود. نرم افزار نگهداری و تعمیرات قادر است علاوه بر ارائه یک برنامه پیشگیرانه منسجم امکان تجزیه و تحلیل ها رافراهم و مدیریت را در اتخاذ راهبرد ها و سیاست گذاری ها پشتیبانی نماید. با توجه به حجم فعالیت ها ی روزانه و فرصت کم پرسنل دست اند کار استفاده از سیستم های نرم افزاری در عملیات نگهداری و تعمیرات امری اجتناب ناپذیر می باشد. با بهره گیری از نرم افزار PM ضمن دسترسی سریع به اطلاعات تعمیر و نگهداری و خرابی امکان دستیابی موارد و تحلیل هزینه و آمار و مقادیر مصارف قطعات یدکی بصورت آنی وجود دارد. در همین راستا شرکت بهبود پژوهان سبز بمنظور حفظ و مراقبت از دستگاههای مستقر در کارخانجات و واحد های صنعتی و همچنین بمنظور بهینه سازی عملیات نگهداری و تعمیرات اقدام به تهیه نرم افزار PM راهوان نموده و امید است این نرم افزار بتواند مورد توجه و پشتیبان صنعت گران و مدیران و کارشناسان عزیز در عرصه نگهداری و تعمیرات قرار گیرد.

ثبت اطلاعات پایه نگهداری و تعمیرات در نرم افزار راهوان

 • امکان معرفی نواحی کاری و بخش های مختلف تولید و کد بندی آنها
 • تهیه و تعریف شناسنامه و معرفی زیر تجهیزات (موتورها ،پمپ ها و...)و امکان معرفی و تعریف کد های خرابی دستگاهها و میزان شدت و اثرات خرابی آنها
 • ورود اطلاعات مربوط به قطعات یدکی ،تامین کنندگان و سازندگان
 • امکان معرفی دستگاهها و تجهیزات در نواحی و دپارتمان های مختلف
 • تعریف و ورود اطلاعات فعالیت ها و دستورالعمل های کاری روانکاری ،چک و بازرسی ،سرویس های نگهداری و بازرسی های فنی
 • معرفی و ثبت شرح جزئیات و ریز فعالیت های نگهداری و تعمیرات (PM) و دستورالعمل ها
 • امکان تعریف سیستم اینترلاکینگ خطوط تولید به منظور ثبت کارکرد تجهیزات مرتبط به یکدیگر و مستقل
 • ورود اطلاعات مربوط به تخصص تعمیرکاران و معرفی ظرفیت نفر ساعت.

مدیریت برنامه ریزی تعمیرات (PM)

 • امکان تخصیص فعالیت های (PM) و دستورالعمل ها به دستگاهها و تجهیزات همراه با تعیین دوره اجرا زمانی و یا بر اساس ساعت کارکرد
 • امکان فعال یا غیر فعال نمودن فعالیت ها و دستورالعمل های (PM) بر روی دستگاه خاص بنابه تشخیص مسئولین یا توقف طولانی دستگاه
 • اعلام آینده برنامه (PM) همراه با آلارم های مرتبط( رنگی شدن )و امکان تایید و یا عدم تایید آنها توسط کاربر و صدور درخواست کار (PM)
 • پاسخ به PM های انجام شده و امکان ورود نفر ساعت ، تخصص ،قطعات یدکی ومدت واقعی انجام کار
 • امکان گزارش از PM های تایید نشده ،انجام شده ،انجام نشده و ثبت دستگاههای نیاز به تعمیرات اصلاحی (CM)

مدیریت درخواست کارهای اضطراری(EM) و اصلاحی (CM)

 • مدیریت و ثبت تنظیم درخواست کارهای اضطراری با ذکر نام تجهیز ، تاریخ و شرح خرابی و شرح در خواست کار
 • امکان تایید و عدم تایید درخواست کارهای اضطراری با ذکر تاریخ پیشنهادی اجراء کارو ذکر دلایل عدم تایید وچاپ درخواست کار
 • ورود و ثبت درخواست کارهای اضطراری انجام شده و ثبت منابع بکار گرفته شده شامل نیروی انسانی و قطعات یدکی
 • امکان ثبت دلایل عدم اجرا آن تعداد از درخواست کارهای انجام نشده و تایید نشده

گزارش تحلیل هزینه ها و شاخص های کنترل

 • امکان گزارش از مصارف قطعات یدکی به تفکیک دستگاه،قسمت و ناحیه کاری در PM وتعمیرات اظطراری (EM)
 • گزارش تکرار و تحلیل خرابی های هر دستگاه و امکان محاسبه متوسط زمان بین خرابی (MTBF)
 • امکان محاسبه هزینه های قطعات یدکی،نیروی انسانی و هزینه های توقف (PM) به تفکیک یک دستگاه یا ناحیه کاری
 • امکان محاسبه هزینه های نگهداری تعمیرات در محدوده ی مشخص زمانی به تفکیک قطعات یدکی،نیروی انسانی و هزینه ی توقفات
 • امکان محاسبه مدت توقفات برنامه ای و غیر برنامه ای و میزان دسترس پذیری و آماده بکاری تجهیزات در مقاطع مختلف زمانی
 • محاسبه شاخص ها بر اساس گروه انجام دهنده و درصد زمان های استفاده شده از مدت PM

جستجو وگزارشات از سیستم

 • نظر به استفاده و کاربرد در هریک از قسمت ها و منوها امکان دسترسی و Serch در نظر گرفته شده که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • امکان دسترسی به اطلاعات شناسنامه ای هریک از تجهیزات و ماشین آلات
 • بررسی دستگاهها و تجهیزات استقرار یافته در یک ناحیه کاری واینترلاک های مشترک
 • اطلاعات جزئیات و شرح کارهای PM با وارد کردن شماره دستورالعمل های PM
 • اطلاع از دستورالعمل های PM شامل بازرسی ها ،روانکاری ها ،بازرسی های فنی و برنامه تعویض هریک از دستگاهها با وارد کردن و یا انتخاب دستگاه .
 • شناسایی کلیه قطعات یدکی قابل تامین توسط یک تامین کننده توسط وارد و انتخای کد یک تامین کننده
 • اطلاع از سیستم کنترل موجودی قطعات یدکی شامل نقطه سفارش ،مقدار سفارش ،مقدار سفارش قیمت واحد و نام سازنده
 • امکان شناسایی دستگاههای استفاده کننده از یک یک قطعه مشخص
 • دسترسی سریع به برنامه آینده PM به تفکیک نواحی کاری ،یا دستگاه مشخص در یک محدوده زمانی مشخص
 • امکان فراخوانی دستور کار برنامه ای PM از طریق وارد کردن کد دستگاه ،تاریخ سررسید و یا شماره درخواست کار
 • دسترسی سریع به سایر اطلاعات موجود درسیستم از جمله شاخص های آماده بکاری ،متوسط زمان بین خرابی (MTBF) ،هزینه برنامه (PM)و (EM )یک دستگاه و سایر موارد مورد نیاز

قابلیت اصلی و ویژه نرم افزار راهوان

نرم افزار راهوان با بهره گیری از بانک اطلاعاتی SQL SERVER و زبان برنامه نویسی #C علاوه بر دارا بودن امکانات عمومی نرم افزار های (PM)دارای ویژه گی منحصر بفرد زیر می باشد:

 • امکان مدیریت دستورکارهای برنامه ای (PM) شامل تایید ،عدم تایید ،اجرا وعلت عدم اجرا
 • معرفی کد های خرابی برای هر دستگاه وامکان محاسبه متوسط مدت زمان بین هرخرابی (MTBF) بر مبنا کد های معرفی شده
 • امکان معرفی و فعال یا عدم فعال نمودن تجهیزات جهت طرح ریزی برنامه PM
 • برنامه ریزی (PM) بر اساس دوره زمانی اجرا و هم بر اساس ساعت کارکرد
 • امکان معرفی و کد گذاری تجهیزات اینترلاکینگ (باهم روشن و یا با هم خاموش شدن جهت ثبت کارد همزمان تجهیزات مشترک)
 • تنظیم و صدور درخواست کارهای غیر برنامه ای اضطراری (BM) و امکان مدیریت شامل تایید و غیر تایید
 • امکان محاسبه هزینه های نیروی انسانی ،قطعات یدکی ،هزینه های توقف تعمیرات برنامه ای و اضطرای وهزینه های کل نگهداری و تعمیرات
 • امکان دسترسی به گزارشات و نمودارهای کاربردی به منظور تجزیه و تحلیل ها و نتیجه گیری
 • ایجاد و تعریف فیلدهای تاریخ مختلف به منظور امکان محاسبه واریانس مدت زمان تاخیرات از جمله تاریخ سررسید،تاریخ برنامه ریزی شده ، تاریخ اجرا و تاریخ شروع و خاتمه کار
 • امکان معرفی وثبت یک فعالیت اصلی و زیر فعالیت های مربوطه( ثبت شرح جزئیات کار)
 • نرم افزار نگهداری و تعمیرات راهوان امکان مدیریت فعالیت های نگهداری و تعمیرات ، انجام برنامه ریزی تعمیرات ،دسترسی به اطلاعات و ایجاد سوابق ، تهیه گزارشات و محاسبه شاخص های کلیدی و امکان تحلیل عملکرد نگهداری و هزینه ها را به بهترین شکل دراختیار ما قرار می دهد.