مشاوره مدیریت پروژه و نرم افزار

مشاوره مدیریت پروژه همراه با نرم افزار های مربوطه

ایجاد و طرح ریزی سيستم مديريت پروژه بر اساس مدیریت پروژه منجر به بهبود فرآیند مدیریت پروژه در سازمان می گردد. مراکز و واحد های صنعتی پروژه محور با بکارگیری الگوی مدیریت پروژه می توانند به هریک از ابعاد و اهداف سه گانه پروژه : کیفیت ،زمان و هزینه دست یابند .

مشاوره مدیریت پروژه بر اساس الگو PMBOK و استاندارد ایزو 10006

ایجاد و طرح ریزی سيستم مديريت پروژه بر اساس الگوی مدیریت پروژه PMBOK و همچنین بر اساس استاندارد سیستم مدیریت پروژه ایزو 10006 می تواند منجر به بهبود فرآیند مدیریت پروژه در سازمان می گردد.

مشاوره مدیریت پروژه توسط این شرکت در سرفصل های اساسی زیرصورت می گیرد:

 • مشاوره در خصوص تنظیم اهداف ، منشور و فازها و مراحل پروژه
 • مشاوره در تهیه ریز فعالیت ها ساختار شکست فعالیت ها(WBS) و وزن بندی فعالیت ها
 • مشاوره در خصوص تهیه برنامه زمانبندی و انواع برنامه های مورد نیاز
 • مشاوره در خصوص استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS.PROJECT و انجام اصلاحات مورد نیاز برنامه
 • مشاوره در خصوص بکارگیری سایر فرایندها ازجمله مدیریت منابع ، بودجه ، خرید ، ریسک و یکپارچه سازی
 • مشاوره در خصوص راهکارهای کاهش هزینه کنترل هزینه ها
 • مشاوره در خصوص بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت و ابزارهای کیفی در مدیریت پروژه ها .
 • مشاوره در خصوص نحوه گزارش گیری از فعالیت ها و سیستم ارتباطات پروژه

مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه و با بکارگیری نرم افزار

مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط مشاور با استفاده از نرم افزارهای برنامه ریزی وکنترل پروژه نظیر نرم افزار کنترل پروژه MSP ، نرم افزار پریماورا و... صورت گرفته و گزارش های مختلف از وضعیت پروژه ها شامل گزارش پروژه ،گزارش پیشرفت پروژه و بنا بر درخواست سازمان های متقاضی ارائه می گردد.

در خصوص استفاده از نرم افزار برنامه مشاوره در سرفصل های زیر انجام می گیرد :

 • شناسایی فازها ،شناسایی فعالیت ها و زیر فعالیت ها باتوجه به ساختار شکست فعالیت ها و وزن بندی فعالیت ها
 • مدت زمان مورد نیاز و نوع ارتباطات بین فعالیت
 • طرح ریزی تقویم وتعیین روز های کاری و غیر کاری
 • تهیه برنامه زمانبندی و شناسایی فعالیت های بحرانی
 • تهیه نمودارS-CURVE و شکل تکمیل برنامه ای و واقعی فعالیت های پروژه
 • معرفی منابع و موضوع تسطیع و تخصیص منابع و کنترل هزینه ها
 • نحوه اعمال درصد های پیشرفت و مقایسه بین پیشرفت های فیزیکی با برنامه ای
 • استفاده از نرم افزار اکسل و تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت
 • تهیه نمودارهای هزینه ای ACWP ,BCWP وسایر نمودارها به منظور تحلیل و تصمیم گیری های لازم
 • استفاده از سایر جنبه های کاربردی قابل استفاده از نرم افزار

مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه فعالیت های عمرانی و ساختمانی

برنامه ریزی و کنترل پروژه در بسیاری از فعالیتهای عمرانی ، خدماتی ، تولیدی ، طراحی و پروژه ای و در سطح سازمانها و ادارات مختلف انجام می گیرد . در این خصوص مشاوره در سرفصل های اصلی زیر صورت می گیرد :

 • برنامه‌ريزي و مديريت موثر برکارها وپروژه‌هاي مختلف از جهت تهيه برنامه‌ زمانبندي، كنترل وبررسی پیشرفت فیزیکی کارها و فعاليتها، تخصيص و تامين منابع و تهيه گزارشات كاربردي و مديريتي.
 • تشریح و اجرای به موقع کارها به نحوی که کلیه پروژه ها و فعالیتها بودن تاخیر در سر موعد تعیین شده خاتمه یابند .
 • تهیه برنامه زمانبندی از اجراء فعالیتها و کنترل پیشرفت کارهای فعالیت های مجریان (پیمانکاران) بنحوی که نسبت به سرعت مورد نظر فعالیتهای آنها اطمینان حاصل گردد.
 • مشخص شدن دقیق فعالیتهای پروژه به نحوی که پروژه در تاریخ تعیین شده با کیفیت مناسب انجام گیرد .
 • تهیه و ترسیم مسیر بحرانی (CPM) به منظور تعیین زودترین و دیرترین زمان های ممکن برای شروع و خاتمه هر فعالیت همچنین مشخص شدن فعالیتهای بحرانی با محدودیت زمان و تاریخ شروع و پایان .
 • بهینه سازی اجراء پروژه ها و فعالیتها از طریق کنترل و کاهش هزینه ها و منابع و کاهش مدت اجراء کارها و تحقق منافع .
 • ارائه از درصد و میزان گزارش پیشرفت فعالیتها به مدیران ارشد جهت امکان بررسی و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری کارها
 • انجام كنترل و برنامه‌ريزي تامين منابع شامل مصالح، ماشين‌آلات و انجام پيگري‌هاي مربوطه در خصوص رفع تنگناها و مشكلات و ارائه راهكارهاي عملي به منظور رفع آنها.
 • مدیریت پیمانکاران مختلف از طریق کنترل و نظارت آنها به و منظور اجراء و تسریح فعالیتهای محوله و مطابق با برنامه زمانبندی
 • مديريت علمي اجراء پروژه‌ها با در نظر گرفتن سود و كاهش هزينه‌هاي متحمل و همچنين تخيصيص بهنيه منابع در دسترس.

شرکت بهبود پژوهان طی سال ها تجربه در موضوع آموزش و مشاوره مدیریت و کنترل پروژه از آمادگی کامل برخوردار است که خدمات مربوطه را به انجام رساند.