مشاوره و استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات

مشاوره ،تدوین و پیاده سازی سیستم های نگهداری و تعمیرات (PM , TPM , RCM)

نظر به اینکه تدوین مناسب برنامه PMاز اقدامات اساسی جهت نائل شدن به اهداف نگهداری و تعمیرات که همان کاهش تدریجی خرابی ها وحذف توقفات اضطراری شمرده شده و همچنین سیستم های همچون نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) و رویکرد های همچون نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) می تواند در رسیدن به این اهداف کمک نماید.
به منظور پیشگیری از خرابی و بهبود راندمان و عملکرد تجهیزات شرکت بهبود پژوهان سبز با اتکاء به تجربه ی خود قادر است جهت هریک از سیستم های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)،نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع(TPM) و نگهداری تعمیرات با رویکرد قابل اطمینان (RCM) خدمات مشاوره را ارائه نماید.

مشاوره سیستم های مورد نظر با اهداف زیر انجام می شوند:

 • کاهش خرابی ها و بهبود در عملکرد تجهیزات
 • کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات
 • بهبود در عملیات نگهداری و تعمیرات و ارتقاء بهره وری
 • برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات
 • طرح ریزی شاخص ها و امکان تجزیه و تحلیل داده های نگهداری و تعمیرات

علائم فقدان سيستم نگهداري و تعميرات در مراکز صنعتی:

 • مطلوبيت پايين تجهيزات و ماشين آلات بدليل توقف هاي متوالي و غير برنامه ريزي شده
 • افزايش توليد از دست رفته به دليل از كارافتادگي زياد دستگاهها ، بيكاري اپراتور و غيره
 • افزايش بي رويه ضايعات به دليل غير قابل اطمينان بودن تجهيزات و وسايل سرمايه گذاري .
 • افزايش هزينه هاي تعميرات به دليل مسامحه در روغنكاري منظم ، بازرسي ها ، تعويض بموقع قطعات معيوب
 • كاهش زمان سوددهي كارخانه به دليل نبود تعميرات نا مناسب ونا كافي

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM چیست ؟

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance : PM) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می شود. به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد. هدف اصلی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM )، ایجاد روشی سیستماتیک جهت کنترل وضعیت تجهیزات و دستگاه‌های موجود و بهینه کردن توانایی‌های آن‌ها به منظور رسیدن به حداکثر کارآیی و کاهش نرخ خرابی و از کار افتادگی آن‌ها می باشد.

اهداف اجرای PM چیست ؟

هدف از اجرایPM را می توان به موارد ذیل خلاصه نمود:

 • افزایش دوره عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات
 • افزایش قابلیت اطمینان دستگاه ها و تجهیزات
 • افزایش کارایی کل تجهیزات
 • کاهش تعمیرات اتفاقی دستگاه هاو ماشین آلات
 • کنترل توقفات و جلوگیری از خرابی های عظیم به دلیل بروز یک اشکال جزیی و کم نمودن تعداد دفعات از کار افتادن تجهیزات
 • کنترل موجودی قطعات یدکی در انبار و ایجاد نظم و ترتیب و استاندارد کردن امور مربوطه
 • کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات یدکی
 • افزایش کیفیت راهبری و جلوگیری از اتلاف وقت و جلوگیری از فراموشی برخی از تعمیرات در زمان توقف
 • زمان سنجی و روش سنجی فعالیت های تعمیری و تولیدی و در نتیجه بالا بردن بهره وری

نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM : (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

تعریف TPM : نوعي نگهداری و تعمیرات بهره ور است كه توسط كليه كاركنان به صورت فعاليتهاي گروهي درگروه هاي كوچك اعمال مي شود. واژه نت بهره ور جامع در سال 1971 با پنج هدف اصلي زير تعريف شد :

 • حداكثر نمودن اثربخشي تجهيزات
 • توسعه يك سيستم نت بهره ور براي كل دوره عمر تجهيزات
 • درگير نمودن كليه بخش هاي صنعت كه به امور برنامه ريزي ، طراحي ، بهره برداري يا نت مي پردازند.
 • درگيرنمودن فعالانه كليه كاركنان
 • توسعه آن از طريق فعاليت هاي گروههاي كوچك مستقل

سه جزء نت بهره ور فراگير

 • رويكرد جامع : اصل و فلسفه فراگيري كه كليه امكانات و تجهيزات و جنبه هاي مرتبط آنها را در تمامي زمينه هاي يك سازمان و افرادي كه اين تجهيزات را راه اندازي ، تنظيم و نگهداري مي كنند در نظر دارد.
 • عمل بهره ور : رويكرد خوش جوش و كنشي براي كنترل شرايط و عمليات تجهيزات كه هدف آن بهبود مداوم عملكرد كلي موسسه است.
 • نگهداري : كه روشي عملي براي نگهداري و بهبود اثربخشي تجهيزات و يكپارچگي كلي عمليات توليد مي باشد

RCM

RCM مخفف عبارت Reliability Centered Maintenance به معنی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان یا نت قابلیت اطمینانی می باشد.
نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان RCM) )فرآيندي است که نيازهاي نگهداري و تعميرات تجهيزات و ماشين آلات را در شرايط کاري تعيين مي کند تا هر يک از اين تجهيزات به بهترين نحو وظايف اصلي خود را انجام دهند. بدون وجود RCM قابليت اطمينان نت و بهره برداري کاهش پيدا مي کند. اين فرآيند با شناسايي ماشين آلات بحراني، تجزيه و تحليل عوامل موثر در قابليت اطمينان، تجزيه و تحليل حالات خرابي و آثار آن (FMEA) و تجزيه و تحليل اثرات خرابي يک ماشين بر کل کارخانه، انجام مي گيرد. RCM بيشترين تاثير نت را براي ماشين آلات بر مبناي ايمني، قابليت دسترسي و بهينه کردن هزينه ها ايجاد مي کند.Condition Monitoring نقش اساسي و مهم در اين فرآيند و استراتژي بعهده دارد.

هفت پرسش اساسی درRCM :

 • کارکرد ها و استانداردهای عملکرد مربوطه تجهیز در شرایط عملیاتی موجود چیست؟
 • به چه صورت هایی ممکن است تجهیز از انجام کارکردهایش باز ایستد؟
 • چه چیزی باعث وقوع هر کدام از شکست ها(خرابی های)کارکردی می باشد؟
 • در زمان رخداد هر شکست چه اتفاقاتی روی می دهد؟
 • هر شکست از چه نظرهایی اهمیت دارد؟
 • برای پیش بینی یا پیش گیری از هر شکستی چه می توان انجام داد؟
 • چه باید کرد اگر نتوان فعالیت پیش اقدام مناسبی پیدا کرد؟